سه شنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۲ | ساعت ۱۰:۱۶ ق.ظ ورود به حساب کاربریوضعیت مهاجران افغان در ایران
1402/02/06 07:13
0 144

سخنران: دکتر رسول صادقی

شرح و رئوس نشست

  • حضور چهار دهه مهاجران افغانستانی در ایران با تغییرات اجتماعی و جمعیتی قابل توجهی همراه بوده است. بنابراین، واکاوی و تحلیل اين تغييرات یکی از مهمترین حوزه­های تحقيقاتي و سیاست­گذاری است. در این راستا، با استفاده از تحلیل ثانویه داده‏های سرشماری­های جمعیتی ایران براي سالهای 1385، 1390 و 1395 همچنین پیمایش نمونه‌ای در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان و قم در سالهاي 1390 و 1394 به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که فرايند و الگوهاي تغييرات اجتماعي و جمعيتي مهاجران افغانستانی در جامعه ايران چگونه است؟
  • نگرش منفی به شرایط فعلی و آینده افغانستان، فرهنگ مهاجرتی و همچنین دیاسپورا و شبکه‌های مهاجرتی فراملّی افغانستانی در کشورهای همسایه، از جمله ایران، نقش زیادی در شکل­گیری مهاجرت به خارج در میان ذهنیت افغانستانی­ها دارند. بر اساس پيمايش مردم افغانستان، در سال 2018، حدود 43 درصد مردم افغانستان عمدتاً به دلايل ناامني و بيكاري تمايل زيادي به مهاجرت از افغانستان دارند. از اينرو، مهاجرتها (بیشتر به شكل غیرمتعارف) به ايران تداوم دارد. اين وضعيت در كنار ظهور نسل­هاي دوم و سوم مهاجران افغانستاني در ايران، سياست­گذاري را به امري پيچيده تبديل كرده است و گزينه بازگشت نمي­تواند تنها گزينه باشد. از اينرو، سیاست­گذاری مهاجرتی بايد مبتنی بر شواهد علمي باشد. شواهد نشان مي­دهد كه برنامه مشخصي در ارتباط با مهاجران افغانستاني و نسل­هاي دوم و بعدي آنها غير از بازگشت وجود نداشته و آن هم تاحدودي ناموفق بوده است. در همين ارتباط،  پيشنهاد مي­شود كه سند و برنامه راهبردي در ارتباط با مهاجران خارجي در ايران تدوين شود و باتوجه به تنوع گروه‌ها و نسل­هاي مختلف مهاجران به جاي يك سياست خاص، بسته سياستي تدوين و اجراء شود.
افزودن دیدگاه