شنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ | ساعت ۰۲:۳۶ ق.ظ ورود به حساب کاربریسنجش سرمایه اجتماعی کشور
1400/02/22 08:41
0 433

شناخت وضعیت اجتماعی کشور،سیاست گذاری و برنامه ریزی مبتنی بر شواهدیکی از اهداف اساسی وزارت کشور،شورای اجتماعی و سازمان امور اجتماعی کشور است.منظور از شناخت  وضعیت اجتماعی توصیف،تجزیه و تحلیل نظامند وضعیت کنونی و رصد تغییرات در شرایط زندگی و ساختار های اجتماعی است.

 بر این مبنا سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین شاخص های موجود در دستیابی به فهم وضعیت اجتماعی و مختصات جامعه است. سازه سرمایه اجتماعی، صرفاً یک سازه نظری نیست بلکه یک سازه سیاستی هم است که امروزه جایگاه رفیعی را در امر سیاستگذاری عمومی و اجتماعی پیدا کرده است، چنین اهمیتی باعث شده که فرایند سنجش سرمایه اجتماعی جامعه را به مثابه نبض‌سنجی اجتماعی تلقی کنند و برمبنای داده‌های حاصل از پیمایش‌های سرمایه اجتماعی، چگونگی تغییرات، جهت و آهنگ تغییرات جامعه را در ساحت‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و نیز پیامد‌های سیاستگذاری عمومی و اجتماعی را در حوزه‌های چندگانه اجتماعی، شناسایی و تحلیل نمایند. با چنین نقش و سهمی که سنجش این سازه دارد گام نخست از حیث سیاستی این است که یک کشور به صورت منظم، داده‌های مربوط به این سازه مهم را در قالب پیمایش‌های منظم در برنامه کاری خود داشته باشد. اجرای پیمایش‌های منظم سرمایه اجتماعی در مقیاس ملی، نه تنها به تولید داده‌های اجتماعی کمک می‌کند که لازمه‌ای بنیادی برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اجتماعی است و امکان تحلیل واقع‌گرایانه را از وضعیت اجتماعی هر کشور ممکن می‌سازد؛ تحلیلی که می‌تواند در کار سیاستگذاری عمومی و اجتماعی و تلاش در جهت حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی و پرهیز از اقدامات و عواملی که فرساینده این سرمایه هستند، مدد رساند.

گزارش تحقيق ياد شده حاصل پیمایش ملی سنجش سرمایه اجتماعی توسط مرکز ملی رصد اجتماعی است که در دو سطح ملي و استاني و در قالب يك گزارش ملي، 31 گزارش سطح استاني چاپ و در اختيار سطوح مختلف مديريتي و سياست گذاري در كل كشور قرار گرفته است. نتايج تحقيق جهت تبيين و تشريح وضعيت موجود درنشست هاي مختلف سطوح مختلف مديريتي وكارگروه هاي تخصصي حوزه اجتماعي درسطوح ملي و استاني ارائه شده است.

سازمان امور اجتماعی در راستاي اوامر رهبري معظم انقلاب و تحقق سياست هاي عمومي دولت در جهت مداخله"مدبرانه و عاقلانه"با بهره گيري از تمام ظرفيت هاي انساني درسطح استاني(شامل ظرفيت هاي علمي و اجرائي) و تشکیل کمیته های بهره وری از نتایج یاد شده تلاش دارد تا از  نتايج اين طرح در كارگروه هاي ملی و استاني، اتاق هاي فكر و هيات هاي انديشه ورز به عنوان یکی از مبناي برنامه ريزي و اقدام مورد نظر قرار گیرد.

افزودن دیدگاه