شنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ | ساعت ۰۲:۱۹ ق.ظ ورود به حساب کاربریطرح ملی وضعیت اجتماعی ، فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران
1400/02/22 08:33
0 420

شناخت جامعي از وضعيت اجتماعي و فرهنگي جامعه ايران و دست يابي به مختصات اجتماعي به عنوان ضرورتي اساسي درحوزه برنامه ريزي و سياست گذاري  مورد تاكيد است. بر اين مبنا و با عنايت به ضعف اطلاعات در اين زمينه، پيمايش ملي "سنجش وضعيت اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي جامعه ايران" در سال 95 با همكاري دانشگاه تهران به  اجرا در آمده است. داده هاي پيمايش ياد شده در اين طرح با حجم نمونه 82500  از 426 شهر31 استان كشور جمع آوري شده است كه در نوع خود و براي پيمايش هاي در اين مقياس بي نظير است.

                گزارش تحقيق ياد شده در دو سطح ملي و استاني و در قالب يك گزارش ملي، 31 گزارش سطح استاني و 426 گزارش شهرستاني چاپ و در اختيار سطوح مختلف مديريتي و سياست گذاري در كل كشور قرار گرفته است. نتايج تحقيق جهت تبيين و تشريح وضعيت موجود درنشست هاي مختلف سطوح مختلف مديريتي وكارگروه هاي تخصصي حوزه اجتماعي درسطوح ملي و استاني ارائه شده است.

انتظار می رود در راستاي اوامر رهبري معظم انقلاب و تحقق سياست هاي عمومي دولت در جهت مداخله"مدبرانه و عاقلانه"با بهره گيري از تمام ظرفيت هاي انساني درسطح استاني(شامل ظرفيت هاي علمي و اجرائي) نتايج اين طرح در كارگروه هاي استاني، اتاق هاي فكر و هيات هاي انديشه ورز بررسی و مبناي برنامه ريزي و اقدام قرار گرفته و نتايج اقدامات مستند به اين طرح به صورت دوره اي به سازمان امور اجتماعي كشور ارسال گردد.  سازمان امور اجتماعی در راستاي اوامر رهبري معظم انقلاب و تحقق سياست هاي عمومي دولت در جهت مداخله"مدبرانه و عاقلانه"با بهره گيري از تمام ظرفيت هاي انساني درسطح استاني(شامل ظرفيت هاي علمي و اجرائي) و تشکیل کمیته های بهره وری از نتایج یاد شده تلاش دارد تا از  نتايج اين طرح در كارگروه هاي ملی و استاني، اتاق هاي فكر و هيات هاي انديشه ورز به عنوان یکی از مبناي برنامه ريزي و اقدام مورد نظر قرار گیرد.

افزودن دیدگاه