شنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ | ساعت ۰۱:۲۸ ق.ظ ورود به حساب کاربریپیمایش سلامت اجتماعی
1400/02/22 07:50
0 478

پیمایش ملی سلامت اجتماعی :

سلامت به معنای دستیابی به نیازهای اساسی و بهبود کیفیت زندگی برای آحاد افراد جامعه، که می­بایست در دسترس همگان باشد، مورد نظر سیاست­ها و برنامه­های توسعه قرار دارد. چرا که امروزه سلامت به عنوان حقی اساسی برای تمامی انسان­ها شناخته می­شود. در نتیجه به عنوان مؤلفه ای مهم در توسعه اجتماعی و ارتقای رفاه، بهزیستی و کیفیت زندگی مطرح و در حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی اجتماعی به جدّ مورد نظر و اهتمام سیاستگذاران و برنامه­ریزان اجتماعی قرار گرفته است. نوشته­های مربوط به سلامت نشان از این امر دارند که توجه به سلامت در آغاز با تمرکز بر ابعاد جسمی بوده و آنچه از معنا و مفهوم سلامت در ذهن متبادر می­شد نبود بیماری جسمی بود. سپس بعد روحی و یا روانی  نیز به آن اضافه شد. و در برداشتی متأخرتر عنوان شده است که سلامت متضمن سه بعد اساسی و پایه­ای جسمانی، روحی/ روانی و اجتماعی است. لیکن در نوشته های جدید حوزه سلامت اجتماعی بعد چهارمی تحت عنوان سلامت معنوی نیز اضافه شده است و سازه سلامت دامنه­ وسیع­تری از ابعاد چهار گانه را در برگرفته­ است.در میان ابعاد اصلی سلامت، سلامت جسمانی و روانی بیش از سلامت اجتماعی مورد توجه بوده است و تلاش­های اولیه در دستیابی به سلامت معطوف به مبارزه با بیماری­ها، پیشگیری و درمان امراض جسمانی و روحی و روانی بوده است. با توجه به اهمیت مساله سلامت  سازمان اجتماعی کشور در  سال 1397 اقدام به انجام پیمایشی در این زمینه نمود.

گزارش تحقيق ياد شده حاصل پیمایش سلامت اجتماعی می باشد. در این گزارش در هر استان‌، علاوه بر مرکز استان، یک شهر غیرمرکز استان و نیز برای هر شهر منتخب، حداقل دو روستای تابعه آن شهر در نمونه قرار گرفته است. پس از به دست آمدن تعداد (حجم) نمونه در هر استان، این تعداد متناسب با جمعیت، به شهرها و روستاها تخصیص داده شده است. حجم كل نمونه‎ها در كل كشور برابر با 17078 نفر بوده است.سازمان امور اجتماعی در راستاي اوامر رهبري معظم انقلاب و تحقق سياست هاي عمومي دولت در جهت مداخله"مدبرانه و عاقلانه"با بهره گيري از تمام ظرفيت هاي انساني درسطح استاني(شامل ظرفيت هاي علمي و اجرائي) و تشکیل کمیته های بهره وری از نتایج یاد شده تلاش دارد تا از  نتايج اين طرح در كارگروه هاي ملی و استاني، اتاق هاي فكر و هيات هاي انديشه ورز به عنوان یکی از مبناي برنامه ريزي و اقدام مورد نظر قرار گیرد.

افزودن دیدگاه