جمعه ۰۸ اسفند ۱۳۹۹ | ساعت ۱۸:۳۸ ب.ظ ورود به حساب کاربری

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی -شماره بیست و چهارم
1398/12/28 07:36
0 422

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی

شماره بیست وچهارم- زمستان 1389

صاحب امتیاز: معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجا)

در این شماره از نشریه مقالات پژوهشی با عناوین مختلف اجتماعی به چاپ رسیده که برخی از عناوین مقالات بدین شرح است:

1. تبیین تغییرات اجتماعی - فرهنگی و تغییرات میزان جرم

2.سکونیگاههای غیر رسمی، امنیت و توسعه پایدار

3. خشونت خانگی تهدیدی علیه سلامت روانی

4. رسانه و آموزش جرم  و.....

در نتیجه گیری مقاله رسانه و آموزش جرم آمده است:

رسانه ها کارکردهای متعددی دارندکه یکی از مهم ترین آنها کارکرد آموزشی است.این آموزش در ابعاد و زمینه های مختلف و به روشهای گوناگونی صورت می پذیرد.مقاله حاضر با بررسی صفحه حوادث یکی از پرتیتراژترین روزنامه ها یعنی روزنامه جام جم و با تحلیل حوادث چاپ شده در روزهای دوشنبه این روزنامه در سال 1388 به این نتیجه رسیده است که از کل حوادث چاپ شده در این صفحه در طول سال،247 حادثه به اخبار جرائم پرداخته است که نشانگر توجه زیاد به جرائم در روزنامه است.

افزودن دیدگاه