جمعه ۰۸ اسفند ۱۳۹۹ | ساعت ۲۰:۰۵ ب.ظ ورود به حساب کاربری

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی -شماره بیست و دوم
1398/12/28 05:34
0 401

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی

(شماره بیست و دوم - تابستان 1389)

صاحب امتیاز : معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجا)

عناوین برخی از مقالات پژوهشی که در این شماره از مجله به چاپ رسیده است1. فضا، جامعه وامنیت اجتماعی در حاشیه جنوبی کلان شهر تهران

2. دورنمای اثرات فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی برجرائم اجتماعی

3. آسیب شناسی اجتماعی منطقه حاشیه نشین عباس آباد نکا و ارائه راهکارها ی علمی

4. افزایش احساس امنیت شهروندان شهر ری با اجرای طرح مبارزه با ارازل و اوباش

و......  .

درنتیجه گیری مقاله دورنمای اثرات فناوری نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی بر جرائم اجتماعی  آمده است: فناوری های نوین اطلاعاتی با ایجاد تغییر در زیر ساخت های تحقق و فعلیت جرم، بر کمیت و کیفیت وقوع جرائم تأثیر گذار بوده و تغییراتی را موجب می شوند. در حوزۀ «کمی» برخی جرائم مانند جرائم رایانه ای،جرائم جنسی، کلاهبرداری،جرائم امنیتی و جعل اسناد و مدارک بیشترین سطح افزایش را خواهند داشت.و.....  نتایج تحقیق همچنین نشان می دهد که فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی بر کیفیت جرائم تأثیر غیر قابل انکاری داشته و به صورت مشخص موجب تغییر در ماهیت تعدادی از آنها می گردد.

افزودن دیدگاه