جمعه ۰۸ اسفند ۱۳۹۹ | ساعت ۲۰:۰۳ ب.ظ ورود به حساب کاربری

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی -شماره سیزدهم
1398/12/28 05:14
0 405

 

سال چهارم - شماره سیزدهم - بهار 1387

صاحب امتیاز:معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجا)

در این فصلنامه مقالاتی پژوهشی با موضوعات زیر به چاپ رسیده است:

- جایگاه پلیس اجتماع محور در تغییرالگوهای رفتار اجتماعی با هدف افزایش امنیت و احساس امنیت

- درآمدی بر جایگاه نظری رهیافت پلیس جامعه محور

- بزه دیده شناسی، رویکردی جدید به بزه دید

- بررسی جامعه شناختی سطح اعتماد اجتماعی زنان به پلیس در شهر تهران

بررسی نقش و جایگاه پلیس در مدیریت بحران شهر تهران هنگام بروز بلایای طبیعی

- بررسی مسائل فیزیکی - طبیعی زابل با رویکرد بومی و مشارکت مردمی

- بررسی پدیده همسر کشی زنان

بخشی از نتیجه گیری مقاله بزه دیده شناسی، رویکردی جدید به بزه دید:

آنچه از زمان ظهور تفکرات علمی و جدید در خصوص جرم و تبیین آن مطرح شده،تا چند دهه قبل، بر محور مجرم و شرایط و اوضاع و احوال محیط زندگی آنها در ابعاد مختلف اعم از فردی،اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و فرهنگی و غیره چرخید،تا مشخص گردد یک «شخصیت مجرمانه» چگونه شکل می گیرد و به چه طریقی می توان آن را درمان کرد.بر این اساس، سنگ بنای تئوری های جامعه شناسی انحرافات و به طریق اولی سیاست های جنایی را مجرم تشکیل می داد تا از طریق اصلاح یا ارعاب وی  یا تغییر و بهبود محیط اجتماعی،اقتصادی،سیاسی،فرهنگی و غیره که او در آنها پرورش یافته و مرتکب جرم شده بود، هدف پیشگیری حاصل شود.

افزودن دیدگاه