سه شنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۲ | ساعت ۰۹:۴۲ ق.ظ ورود به حساب کاربری

شرح وظایف مدیریت ارزیابی عملکرد
1402/01/21 07:16
1 411

مدیریت اعتبارات

  1. تدوین برنامه اعتباری سالانه سازمان پیگیری تامین اعتبارات مورد نیاز اجرای مقررات مالی به منظور پیگیری مصرف
  2. صحیح اعتبارات و بودجه های مصوب ابلاغی به دستگاه های اجرایی
  3. پیش بینی اعتبارات مورد نیاز سازمان استان ها دستگاه های اجرایی مرتبط در حوزه امور اجتماعی
  4. فراهم آوردن زمینه اخذ برنامه ها و فعالیت های سازمان و واحدهای تابعه استانی برای تعیین اولویت ها و تخصیص اعتبارات
  5. ارائه پیشنهاد سرفصل های برنامهای اعتباری اولویت دار سالانه برای طرح در شورای اجتماعی کشور
  6. اعلام فعالیت ها و برنامه های اعتباری بر اساس سرفصل های تعیین شده به دفتر برنامه ریزی و بودجه وزارت کشور
  7. مبادله موافقتنامه و تهیه مجوز هزینه کرد اعتبارات
  8. مستند سازی از اقدامات و فعالیتهای سازمان در زمینه توزیع اعتبارات و ارائه گزارش عملکرد به مراجع ذیربط.
  9. دریافت و ارائه گزارش اعتباری و نحوه هزینه کرد اعتبارات دستگاه ها و استانداری ها در چهارچوب قوانین و مقررات

 

افزودن دیدگاه