سه شنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۲ | ساعت ۰۷:۰۳ ق.ظ ورود به حساب کاربری

شرح وظایف معاونت توسعه سرمایه اجتماعی و ساماندهی سواحل و دریا
1401/12/08 04:54
0 226

معاونت توسعه سرمایه اجتماعی و ساماندهی سواحل و دریا

 1. هدایت و حمایت از برنامه های سازمان امور اجتماعی کشور در راستای صیانت از حقوق شهروندان و حفظ حرمت و کرامت مردم و استفاده از شیوه های مناسب ،فرهنگی اطلاع رسانی آموزش و ارتقاء آگاهی عمومی در راستای قوانین و مقررات با همکاری دستگاه های اجرایی
 2. هماهنگی و نظارت بر اجرای بهینه برنامه های مرتبط با تقویت قانون گرایی و حفظ ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در چهارچوب وظایف هر یک از دستگاههای اجرایی کشور
 3. بررسی، قوانین دستورالعمل ها آیین نامه های مرتبط با فعالیت ها و وظایف معاونت به منظور فراهم آوردن زمینه تحقق آنها از طریق طرح مصادیق و موضوعات مربوطه در جلسات و کمیسیون ها و شوراهای فعال در وزارت کشور و اخذ مصوبات اجرایی
 4. هدایت و حمایت از سازمانهای غیر دولتی و مردم نهاد در راستای اجرای برنامه های معاونت و تلاش برای جلب مشارکت های مردمی
 5. حمایت از برنامه های دستگاه های اجرایی برای تحقق سیاست های عمومی در جهت ارتقاء نشاط اجتماعی در کشور منطبق با مصوبات شورای اجتماعی کشور
 6. نظارت بر اجرای برنامه های ارتقاء سرمایه اجتماعی و نشاط جامعه در قالب وظایف استانداری ها
 7. حمایت و نظارت بر اجرای برنامه های سازمان های ذیربط مرتبط با بهداشت سلامت روانی و اجتماعی و ارتقاء نشاط اجتماعی و تقویت مهارت های زندگی آحاد جامعه در راستای قوانین و مقررات
 8. ساماندهی سواحل و پیگیری برنامه های تحصیل و آزادسازی حریم ۶۰ متر سواحل کشور
 9. نظارت بر اجرای برنامه های ساماندهی سواحل، طرح­های بهسازی و شنا در سواحل و ارزیابی عملکرد استان های ساحلی و ارایه گزارشات لازم به مراجع ذی ربط.
 10. حمایت از سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و همچنین طرح ها و برنامه های مرتبط با ساماندهی سواحل
 11. ارایه راهکار به منظور در آمدزایی طرح های ساحلی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان های ساحلی
 12. ابلاغ مصوبات شورای اجتماعی کشور در خصوص سیاست های اجتماعی و فرهنگی ساماندهی سواحل به وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط و پیگیری آنها
 13. هدایت و نظارت بر فعالیتهای دستگاه های متولی در محدوده طرح های ساحلی به ویژه مناطق حادثه خیز مطابق با قوانین و مقررات به منظور کاهش حوادث منجر به غرق شهروندان از طریق فرمانداری های تابعه
 14. تهیه و تدوین پیش نویس برنامه ها و اعتبارات سالیانه مورد نیاز در حوزه توسعه سرمایه اجتماعی و ساماندهی سواحل و دریا

مدیریت توسعه سرمایه اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندی

 1. حمایت از برنامه های صیانت از حقوق شهروندان و حفظ حرمت و کرامت مردم و تنظیم رابطه کریمانه و محبت آمیز بین عموم مردم و اطلاع رسانی و ارتقاء آگاهی عمومی
 2. بررسی گزارشات دریافتی از دستگاه های اجرایی در راستای ارتقاء سطح رضایتمندی اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی
 3. مردم در جهت بهبود عملکرد و خدمت رسانی مناسب به مردم و رعایت حقوق شهروندی
 4. همکاری با دستگاه های مرتبط در تدوین و اجرای برنامه های ملی و مذهبی به منظور جلب مشارکت های مردمی و برقراری
 5. تعامل اجتماعی برای ارتقاء سرمایه اجتماعی
 6. حمایت از برنامه های دستگاه های اجرایی در جهت تقویت قانون گرایی و حفظ ارزش ها و هنجاری های اجتماعی در راستای وظایف و قوانین.

مدیریت نشاط اجتماعی و ساماندهی سواحل و دریا

 1. پیگیری و حمایت از طرح ها و برنامه های نشاط و سلامت اجتماعی و ساماندهی سواحل دستگاه های اجرایی و سازمانهای مرتبط.
 2. همکاری و حمایت از برنامه های دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی در اجرای جشن های ملی، انقلابی و دینی به منظور ارتقاء نشاط اجتماعی و مشارکت گسترده مردم
 3. پیگیری امور مربوط به ساماندهی سواحل و دریا و برنامه های تحصیل و آزادسازی حریم ۶۰متر سواحل کشور از دستگاه های اجرایی
 4. پیگیری برنامه های مربوط به حمایت از سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و همچنین طرح ها و برنامه های مرتبط با ساماندهی سواحل.
 5. تهیه و ارائه گزارشات لازم از مشکلات و نیازمندی های برنامه های ساماندهی سواحل و طرح های بهسازی شنا
 6. تهیه و تدوین برنامه های لازم به منظور توسعه و ساماندهی طرح های بهسازی شنا و عمران سواحل و تعیین نقش و اقدامات هر یک از دستگاه های مرتبط
 7. تهیه بانک اطلاعاتی از امکانات موجود طرح های ساحلی و نیروی انسانی شاغل در طرح های ساحلی

 

افزودن دیدگاه