سه شنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۲ | ساعت ۰۹:۰۷ ق.ظ ورود به حساب کاربری

شرح وظایف معاونت مشارکت‌های اجتماعی
1401/12/08 04:53
0 216

معاونت مشارکت های اجتماعی

 1. شناسایی زمینه های مشارکت مردم در حوزه موضوعات اجتماعی و ارایه راهکارهای مناسب در جهت افزایش آن به شورای اجتماعی کشور و مراجع ذیربط
 2. توانمندسازی تشکل های اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد و تبیین نقش و جایگاه آنها در جامعه و فراهم آوردن زمینه فعالیتهای قانونی آنها با همکاری مراجع ذیصلاح
 3. نظارت بر فعالیت سازمان های مردم نهاد مطابق با قوانین و مقررات با همکاری دستگاههای نظارتی ذیربط.
 4. تسهیل مراحل راه اندازی سازمانهای مردم نهاد جهت صدور پروانه تاسیس برای متقاضیان در چهارچوب قوانین و مقررات.
 5. نظارت بر فرآیندهای تاسیس و صدور پروانه فعالیت برای سازمانهای مردم نهاد مطابق با قوانین و مقررات
 6. رسیدگی به گزارشات و شکایات واصله مربوط به سازمانهای مردم نهاد و اعلام آن به مراجع ذیربط.
 7. توسعه مشارکت های نهادمند اجتماعی از طریق جذب و توزیع منابع مادی و معنوی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
 8. هماهنگی با دستگاه های ذیربط در راستای افزایش مشارکت های اجتماعی به منظور فعال سازی حمایت و رفع موانع فعالیت سازمانهای مردم نهاد در سطح کشور
 9. نظارت بر فرآیند تأسیس و توسعه سازمان های مردم نهاد بین المللی و انجمن های دوستی و اقدام در جهت توانمندسازی و فعال سازی آنها در چارچوب قوانین و مقررات
 10. بررسی عملکرد هیأت های نظارت بر سازمان های مردم نهاد در سطح استانداری ها و فرمانداری های کشور
 11. پایش عملکرد دفاتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری در حوزه مشارکت های اجتماعی
 12. تهیه و تدوین پیش نویس برنامه ها و اعتبارات سالیانه مورد نیاز در حوزه مشارکت های اجتماعی

مدیریت تأسیس نظارت و بازرسیهای غیر دولتی

 1. نظارت مستمر بر فعالیت سازمان های مردم نهاد مطابق با قوانین و مقررات از طریق واحدهای واحدهای ذی ربط با همکاری دستگاههای نظارتی ذیربط
 2. دریافت و تنظیم و تکمیل پرونده متقاضیان راه اندازی سازمانهای مردم نهاد جهت صدور پروانه تأسیس براساس قوانین و مقررات.
 3. نظارت بر فرآیندهای تأسیس و صدور پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد در چهارچوب قوانین و مقدرات.
 4. بررسی و رسیدگی به گزارشات و شکایات واصله مربوط به سازمان های مردم نهاد و اعلام آن به مراجع ذیربط.
 5. نظارت بر فرآیند تأسیس و توسعه سازمان های مردم نهاد بین المللی و انجمن های دوستی و اقدام در جهت توانمندسازی و فعال سازی آنها در چهارچوب قوانین و مقررات
 6. رصد و پایش عملکرد هیأت های نظارت بر سازمان های مردم نهاد در سطح استانداری ها و فرمانداری های کشور
 7. نظارت و ارزیابی عملکرد دفاتر امور اجتماعی استانداری در حوزه تاسیس و نظارت بر سازمان های مردم نهاد

مدیریت توانمندسازی و توسعه مشارکت نهادهای اجتماعی

 1. برنامه ریزی به منظور توانمندسازی تشکل های اجتماعی و سازمان های مردم نهاد و تبیین نقش و جایگاه آن ها در جامعه و فراهم آوردن زمینه فعالیت های قانونی آنها با همکاری دستگاه های اجرایی
 2. بسترسازی مناسب به منظور توانمندسازی جذب و توزیع منابع مادی و معنوی در جهت توسعه مشارکت های نهادمند اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
 3. هماهنگی و همکاری با سازمان ها و دستگاه های اجرایی در راستای توانمند سازی و توسعه مشارکت نهادهای اجتماعی به منظور فعال سازی حمایت و رفع موانع فعالیت سازمان های مردم نهاد در سطح کشور
 4. توسعه و ترویج فرهنگ مشارکت در نهادهای اجتماعی به منظور ارتقاء سرمایه اجتماعی در سطح جامعه و مردم محور کردن حل مسایل اجتماعی با همکاری دستگاهها و سازمان های ذیربط
 5. شناسایی و ساماندهی سازمان های مردم نهاد در قالب اطلس مشارکت اجتماعی




افزودن دیدگاه