سه شنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۲ | ساعت ۰۶:۵۷ ق.ظ ورود به حساب کاربری

شرح وظایف معاونت امور آسیب‌ها و مسائل اجتماعی
1401/12/08 04:52
0 222

معاونت امور آسیب ها و مسائل اجتماعی

 1. بررسی و شناخت مسائل و آسیب های اجتماعی و ارائه پیشنهاد و راهکارهای لازم به شورای اجتماعی کشور
 2. نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و استانداری ها در راستای ،پیشگیری کنترل و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی در چهارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور
 3. برنامه ریزی برای حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی و گروه های آسیب پذیر از طریق دستگاه های ذیربط در چهارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور و سایر قوانین بالادستی
 4. شناسایی و بررسی ضعف ها موانع خلاءهای قانونی در مواجهه با آسیب های اجتماعی و ارائه راهکارهای پیشنهادی به شورای اجتماعی کشور یا مراجع ذیربط.
 5. ارائه برنامه ها و طرحهای کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی با همکاری دستگاههای ذیربط جهت طرح و تصویب در شورای اجتماعی کشور و پیگیری مراحل اجرای آنها
 6. نظارت بر اجرای ،قوانین آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط در حوزه مسائل و آسیب های اجتماعی در چهارچوب اختیارات
 7. نظارت بر اجرای برنامه های دفاتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ها در زمینه کنترل و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی
 8. همکاری و ارائه پیشنهاد در خصوص برگزاری دوره های آموزشی برای ،مدیران کارشناسان استانداری ها در چهارچوب وظایف
 9. تهیه و تدوین پیش نویس برنامه ها و اعتبارات سالیانه مورد نیاز در حوزه امور آسیب ها و مسائل اجتماعی

مدیریت آسیب های اجتماعی نوپدید و سلامت اجتماعی

 1. بررسی و شناخت وضعیت آسیب های اجتماعی نوپدید با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط و تشکل های غیر دولتی و ارائه راهکارها و پیشنهادهای لازم به مراجع ذیربط
 2. ارائه گزارش های مستمر از وضعیت آسیب های اجتماعی نوپدید به شورای اجتماعی کشور با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط
 3. تهیه و تدوین پیش نویس لوایح آئین نامه،ها دستورالعمل ها بخشنامه ها، ابلاغیه ها و...... واصله از شورای اجتماعی کشور یا مراجع ذیربط.
 4. دریافت گزارش های دوره ای از دستگاه های اجرایی ذیربط و دفاتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ها و ارائه گزارش
 5. تحلیل و ارزیابی عملکرد دستگاهها و استان ها به مراجع ذی ربط در چهارچوب وظایف

 

مدیریت ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی و مناطق حاد و بحرانی

 1. همکاری و هماهنگی با دستگاههای ذیربط در زمینه اجرای برنامه های ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی و نقاط حاد و بحرانی
 2. پیگیری نظارت و حمایت از اجرای برنامه های استانی دفاتر امور اجتماعی استانداری ها مرتبط با کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در سکونتگاه های غیر رسمی و مناطق حاد و بحرانی
 3. ایجاد زمینه لازم در جهت جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد و خیرین و ایفای مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی در اجرای برنامه های کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی در سکونتگاه های غیر رسمی و نقاط حاد و بحرانی
 4. ارائه تحلیل و تدوین گزارش پیش بینی وضعیت سکونتگاه های غیر رسمی جهت ارائه به مراجع ذی ربط
 5. تهیه و تدوین پیش نویس لوایح آئین نامه،ها دستورالعمل ها ، بخشنامه ها ابلاغیه ها و ....... واصله از شورای اجتماعی کشور یا مراجع ذیربط با موضوع سکونتگاه های غیر رسمی و نقاط حاد و بحرانی
 6. اخذ گزارش های دوره ای از دستگاه های اجرایی ذیربط و دفاتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ها براساس قوانین و مقررات و ارائه تحلیل و ارزیابی عملکرد دستگاه ها و استان ها در حوزه موضوعات مرتبط

 

افزودن دیدگاه