شنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ | ساعت ۰۲:۱۸ ق.ظ ورود به حساب کاربریترجمه و بومی سازی تجربه کاهش آسیب های اجتماعی در جهان (جرم و سیاست گذاری اجتماعی)
1400/02/25 07:43
0 430

ترجمه و بومی سازی تجربه کاهش آسیب های اجتماعی در جهان / خلاصه مباحث و راهبردها

جرم و سیاست گذاری اجتماعی - جرم انگاری فقر با کاهش جرم با سیاست های رفاهی ، راه درست کدام است؟

افزودن دیدگاه