شنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ | ساعت ۰۲:۲۰ ق.ظ ورود به حساب کاربریترجمه وبومی سازی تجربه کاهش آسیب های اجتماعی در جهان (چرا سرکوب چاره بی خانمانی نیست؟)
1400/02/25 07:41
0 405

ترجمه و بومی سازی تجربه کاهش آسیب های اجتماعی در جهان

خلاصه مباحث و راهبردها

چرا سرکوب چاره بی خانمانی نیست؟ راه حل های جایگزین جرم انگاری بی خانمانی

افزودن دیدگاه