جمعه ۰۸ اسفند ۱۳۹۹ | ساعت ۱۹:۲۶ ب.ظ ورود به حساب کاربریجلسه هيأت انديشه ورز با استان ها-98/11/21
1398/11/27 10:47
0 432

خلاصه گزارش جلسه هيأت انديشه ورز به صورت ويد ئو كنفرانس     مورخ:21/11/1398   (جلسه دوم با 16 استان ديگر)

اين جلسه به صورت ويدئو كنفرانس ميان اعضاي گروه مطالعات  سازمان رصد اجتماعي وزارت كشور شامل مدير كل آقاي دكتر صارمي و معاون رصد خانم دكتر گودرزي و كارشناس مطالعات رصد خانم دكتر گودرزي با 16 استان كشور برگزار شد كه البته 3 استان قم،لرستان و بوشهر در اين  جلسه حضور نداشتند.

جلسه با  سخنراني دكتر صارمي و اعضاي گروه مطالعات شروع شد كه ضمن سلام و خوش آمد گويي به استانهاي حاضر د راين ويدئو كنفرانس ،صحبت هايي در مورد هيأت هاي انديشه ورز فرمودند كه به اختصار در چند بند آورده مي شود:

1.استان هاي حاضر در جلسه مشكلات و مسائلي را كه در خصوص اجرايي كردن آئين نامه كه قبلاً در برج 9 دريافت كرده اند بيان كنند

2.گزارش هاي  توصيفي،تحليلي و كاربردي در رابطه با داده هاي استاني به ما داده شود و فقط صورت جلسه نباشد

3.گزارش اين جلسات به آقاي دكتر رستم وندي منعكس مي شود و ايشان به معاونين سياسي ابلاغ مي كنند تا بررسي هاي لازم صورت بگيرد و عملكرد و فعاليت استان ها ي فعال سنجيده مي شود .

4.در رابطه با كمبود اعتبارات با دكتر رستم وندي جلسه اي داشتيم كه اعتبارات افزايش يافته و پس از تأييد نهايي به استان ها ابلاغ خواهد شد.

5.استان ها اگر پيشنهادات اجرايي در رابطه با طرح دارند مطرح كنند.

6.ليست اعضا هيأت انديشه ورز در هر استان به مركز رصد اجتماعي فرستاده شود،تا بررسي گردد .

7.بعد از برگزاري اين دو جلسه ،گزارشي تهيه مي كنيم و مسائل و موضوعات و مشكلات استان ها را در اين رابطه به اطلاع دكتر رستم وندي و ساير مسئو لين مربوطه خواهيم رساند.تا مشكلات و موضو عات را حل كنيم .

8.هدف از تشكيل هيأت هاي انديشه ورز اين است كه مشكلات و مسائل اجتماعي  هر استان به صورت بومي حل شود وبه اطلاع ما برسد .

9.هدف از تشكيل هيأت هاي انديشه ورز اين است كه بازوي مشورتي آكادميك براي دستگاه اجرايي فراهم كند،كه با توجه به حساس و مهم بودن اين هيأت مدير كل اجتماعي هر استان مي تواند از استاندار و يا معاون سياسي استان هم در جلسه دعوت كنند.

 استان ها ضمن ارائه ي گزارش از موضوعات و مباحث  ارائه شده در جلسات هيأت انديشه ورز خود،مشكلات و پيشنهاداتي مطرح كردند :

1.در بين اعضاي هيأت هاي انديشه ورز غير از جامعه شناسان از رشته هاي ديگر مانند روان شناسي هم باشند

2.همايش يا جلساتي با استان هاي ديگر و نيز در مركز رصد داشته باشيم تا تبادل اطلاعات صورت گيرد.

3.تهيه گزارش ميداني و تحليلي و توصيفي  نياز به اعتبارات بيشتري دارد

4.امكانات مراكز رصد در استان ها تجهيز شود

5. گزارشات و پژوهش هاي استان ها در اختيار ساير استان ها قرار داده شود تا بتوانند از تجارب  ساير استان ها  استفاده كنند.

در پايان جلسه دكتر گودرزي و دكتر عليزاده در مورد  سؤالاتي كه پاسخ داده نشده بود ، توضيحاتي ارائه كردند كه به اختصار در زير  آورده مي شود:

1.گزارش هايي كه بتواند منجر به سياست گذاري شود و اثر گذار باشد منعكس خواهيم كرد.

2. افراد فعال اجتماعي هم مي توانند در جلسات هيأت به عنوان فرد مدعو حضور داشته باشند و هسته اوليه حتماً از متخصصين جامعه شناسي باشند.

3. گزارش ها داده محور نباشند و از ديدگاه مباحث جامعه شناسي و تحت عنوان گزارش راهبردي به ما بدهيد.

4. موضوعات و مسائل اجتماعي هر استان با استان ديگر در بيشتر زمينه ها متفاوت است و هر استان مشكلات منطقه اي خود را دارد.و نمي توانيم اين گزارشات را در اختيار ساير استان ها بگذاريم.

 

 

افزودن دیدگاه