شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | ساعت ۲۲:۵۱ ب.ظ ورود به حساب کاربری

كتاب حقوق زنان در خانواده
1398/11/21 07:29
0 79

كتاب حقوق زنان در خانواده را  مريم ابن التراب تأليف كرده است.     ناشر: به سفارش دانشگاه الزهرا و مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري       1381

اين كتاب در پنج فصل شامل عناوين ذيل مي باشد:

1. حق چيست     2.    حقوق فردي    3. حق مشاركت در اجتماع  4. حقوق زن در خانواده    5.  جدايي 

زن در قانون اساسي: در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي، نيروهاي انساني كه تا كنون در خدمت استثمار همه جانب، خارجي بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي يابند و در اين بازيابي طبيعي است كه زنان به دليل ستم بيشتري كه تا كنون از نظام طاغوتي متحمل شده اند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود. شك نيست كه همه افراد بشر به دليل انسان بودن داراي حقوق و آزادي هايي هستند كه  برخورداري از اين حقوق و آزاديها به جنس، نژاد،رنگ ،عقيده و ...  ارتباطي ندارد.  زيرا همه انسانها در انسانيت مساوي هستند و تفاوتي با يكديگر ندارند.زنان به دليل پذيرش نقش هاي مختلف در اجتماع كوچك خانواده ونيز قبول نقش هاي گوناگون در جامعه از حقوق خاصي برخوردار مي شوند كه آشنايي با اين حقوق گام نخست در بدست آوردن انهاست.

افزودن دیدگاه