جمعه ۰۸ اسفند ۱۳۹۹ | ساعت ۱۹:۵۳ ب.ظ ورود به حساب کاربری

جلسه هيأت انديشه ورز با استان ها -12 بهمن 1398
1398/11/13 11:26
0 465

خلاصه گزارش جلسه هيأت انديشه ورز 12بهمن 1398ميان دفتر مطالعات رصد سازمان امور اجتماعي و 14 استان كشور

اين جلسه كه به صورت ويدئو كنفرانس ميان اعضاي دفتر رصد سازمان امور اجتماعي  شامل مدير كل رصد آقاي دكتر صارمي،معاونين خانم رياضتي،خانم دكتر گودرزي وكارشناس دفتر مطالعات خانم دكتر عليزاده و 14 استان صورت گرفت كه البته فقط 8 استان در اين ويدئو كنفرانس حاضر شدند.

 

 جلسه با سخنراني دكتر صارمي شروع شد،ايشان ضمن عرض سلام وتبريك دهه مبارك فجر به تمامي مدعوين حاضر در جلسه عنوان كردند با توجه به مشكلات استان ها در مورد رعايت آئين نامه هيأت هاي انديشه ورز اين جلسه را مجدداً برگزار كرديم كه ضمن تأكيد مجدد بر رعايت مفاد آئين نامه ،مشكلات به وجود آمده را با توجه به آئين نامه هيأت هاي انديشه ورز در اين جلسه برطرف كنيم.چون ما گزارشات راهبردي از استان ها مي خواهيم نه صورت جلسه ،كه معطوف به نتيجه نيست و وضعيت استان در آن آسيب را مشخص نمي كند .سپس دكتر عليزاده در صحبت هاي خود فرمودند كه با كلي بودن آئين نامه سال 95 و روشن نبودن جايگاه هيأت هاي انديشه ورز ،اوايل آذر ماه آنين نامه جديد هيأت هاي انديشه ورز را طرح كرديم و با تأييد دكتر رستم وندي به تمامي استان ها ابلاغ شد.

دكتر عليزاده نكاتي در اين جلسه به استان ها ارائه كردند كه بدين شرح است:

1-ارسال ليست اعضاي جديد مطابق با آئين نامه هيأت انديشه ورزان (فقط دو استان ارسال كردند)،و ما با تأييد اين اعضا قصد داريم طبق آئين نامه جديد گزارشات و خروجي از استان ها دريافت كنيم.

2- در اين جلسه مي خواهيم پيشنهادات درمورد آئين نامه  و صحبت هاي استان ها را كه قبلاً هم بعضي موارد به صورت تلفني به ما گفته شده بودند،بشنويم.

3-مركزمطالعات سازمان رصد اجتماعي قرار است با 16 استان ديگر هم جلسه اي به صورت ويدئو كنفرانس خواهد داشت و ما بر اساس خروجي اين دو جلسه تصميماتي خواهيم گرفت.

4-در رابطه با اعتبار تخصيص داده شده به استان ها ونحوه اجراي آئين نامه ي هيأت انديشه ورز،  بعد از اين دو جلسه  گزارشاني خواهيم خواست كه البته قرار است دستورالعمل ها به استان ها داده شود.

خانم دكتر گودرزي در اين جلسه ضمن عرض سلام و خير مقدم به همكاران استاني  فرمودند هر كدام از استان ها مي توانند به مدت 10 دقيقه مطالب خود را بيان كنند.

چكيده اي از مشكلات و پيشنهادات استان هاي حاضر در اين جلسه:

1-كافي نبودن اعتبار تخصيص داده شده به هيأت هاي انديشه ورز استان ها

2-در تركيب اعضاي هيأت انديشه ورز استان ها،فقط از متخصصين و محققين جامعه شناسي نباشد و از متخصصين علوم سياسي،روان شناسي،مطالعات فرهنگي،و حتي كارشناسان مسائل ديني هم باشند.

3-تجهيز مراكز رصد اجتماعي استان ها

4-نظام اطلاع رساني و اشاعه در بحث توليد دانش و مديريت دانش در مورد آسيب هاي اجتماعي نيازمند ارتقاء مي باشد،كه همكاري بين استان ها با نظارت وزارت كشور وبه صورت نظام شبكه اي باشد.

5-حضور نمايندگان وزارت كشور در جلسات هيأت انديشه ورز استان ها مي تواند عاملي باشد براي تبادل تجارب و مي تواند مثمر ثمر باشد.

6-دبير هيأت انديشه ورز از ميان اعضاي ثابت باشد يا خير؟

در جمع بندي اين جلسه خانم دكتر گودرزي ودكتر عليزاده به پاسخ مشكلات استان ها و همچنين پيشنهادات ارائه شده پرداختند از جمله  سؤال در مورد سلبي بودن آئين نامه مطرح كردند ، اينگونه پاسخ داده شد:چون هدف اصلي مركز رصد شناخت مسائل و آسيب هاي اجتماعي است و نيازي نيست ما بحث هاي ايجابي را مطرح كنيم و در مركز رصد ،مشكلات و آسيب هاي اجتماعي در سطح ملي رصد مي شود.يا در مورد اعضاء هيأت هاي انديشه ورز استان ها گفته شد كه 4تا5 نفر از اعضاء از متخصصين علوم اجتماعي باشند ،و از ساير متخصصان با صلاحديد رياست و دبير هيأت انديشه ورز استان ها استفاده شود.

در مورد جايگاه حقوقي واعتبارات ومشكلاتي كه مطرح شد،هر استان با ذي حساب خودش و طبق قوانين و برنامه ها ي

خودشون به تفاهم برسند.و البته پيشنهادات ارائه گردد تا درصورت لزوم پيگيري شود.در جلسه اي كه با دكتر رستم وندي داشتيم تصويت شد كه  اعتبارات براساس عملكرد هر استان تخصيص داده شود.

در مورد بروكراتيك بودن يا بخشي از بروكراسي بودن نظام آئين نامه اي هيأت ها انديشه ورز كه مطرح شد دكتر عليزاده پاسخ دادند كه ما تركيب اعضاء و انتظاراتي كه مااز هيأت انديشه ورز داريم نشان مي دهد كه روند گذاشته شده بر اجراي  اين آئين نامه بروكراتيك نيست

در پايان خانم دكتر گودرزي ضمن تشكر از استان هايي كه دراين جلسه شركت كردند و پيشنهادات و سؤالات خود را مطرح نمودند. ايشان تأكيد كردند كه استان ها هر چه زودتر اعضاي هيأت هاي انديشه ورز خود را تشكيل دهند چون دكتر صارمي و دكتر رستم وندي تأكيد بر هيأت هاي انديشه ورز دارند و اعتبارات همانگونه كه قبلاً گفته شد بر اساس عملكرد هر استان تخصيص داده خواهد شد.و استانها مي توانند سؤالات و پيشنهادات خويش را بعد از انتخاب اعضا با  همكارم در بخش مطالعات رصد خانم دكتر عليزاده در ميان بگذارند.

 

افزودن دیدگاه