دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | ساعت ۰۹:۰۶ ق.ظ ورود به حساب کاربریمعرفی ریاست سازمان
1397/06/17 11:00
4 2046

سازمان امور اجتماعی کشور، سازمانی دولتی است که در آذرماه 1396 در ایران تشکیل شده است. «ارتقای سلامت، سرمایه، رضایت، نشاط و عدالت اجتماعی، نظم و احساس امنیت، پیشگیری، مدیریت، کنترل، کاهش و حذف معضلات و آسیب های اجتماعی» از وظایف این سازمان است. معاون اجتماعی وزیر کشور ریاست این سازمان را بر عهده دارد. تقی رستم وندی به عنوان نخستین رئیس این سازمان منصوب شده است. همچنین این سازمان دبیرخانه شورای اجتماعی کشور را در خود جای داده است. ترکیب این شورا به ترتیب ذیل می باشد:

رئیس جمهور «رئیس شورا»، وزیر کشور «جانشین رئیس شورا»، معاون اجتماعی وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور «دبیر شورا»، دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی، و ...

 

افزودن دیدگاه