سه شنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۲ | ساعت ۰۹:۱۵ ق.ظ ورود به حساب کاربرینشست کمیته تخصصی مشارکتهای مردمی و سازمان های مردم نهاد در حوزه ستاد مبارزه با مواد مخدر

1402/06/22 - 08:54
0 45

شصتمین نشست کمیته تخصصی مشارکتهای مردمی و سازمان های مردم نهاد در حوزه ستاد مبارزه با مواد مخدر در تاریخ 1402/06/19 برگزار گردید. معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، هدف از تشکیل این جلسات را توسعه مشارکتهای مردمی در امر پیشگیری و کاهش مصرف مواد مخدر بیان نمودند و به تشریح وظایف و نحوه تعامل با سازمان های مردم نهاد برای رفع برخی مسائل و مشکلات اجتماعی کشور در این حوزه پرداخت. دکتر ولیئی در ادامه مشارکت مردم و مردمی سازی برای مبارزه با این آسیب را، راهبردی اساسی برای مقابله با مواد مخدر دانست و تاکید کرد با توجه به اهمیت روحیه مشارکتی مردم در اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر و لزوم بهبود وضعیت و ساختارهای مشارکتی و ظرفیت سازی لازم در این زمینه، بررسی و ارائه الگوی مشارکتی مردم در مبارزه با مواد مخدر در سطح کشور و متعاقب آن لزوم برنامه ریزی برای بهبود الگوی مشارکت در مناطق مختلف کشور را راهگشا دانست. در این جلسه که با حضور اعضا متشکل از ستاد مبارزه با مواد مخدر و دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع همچنین برخی سازمان های مردم نهاد تشکیل گردید. مقرر گردید کمیته توسعه مشارکتها بمنظور تقویت در امر مبارزه با مواد مخدر تشکیل شود، راهکاری های اجرائی برای تشویق مردم در جهت افزایش مشارکت در امر مبارزه با مواد مخدر صورت پذیرد و الگوی مناسب مشارکت مردمی از دیگر مصوباتی بود که مقرر شد با تعامل و همکاری اعضا مورد پیگیری و اقدام قرار گیرد.افزودن دیدگاه